วันนี้ (28 มีค 60)  นายยุทธนา  ราญฎร ประมงอำเภอกระแสสินธุ์

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

วันนี้ (28 มีค 60)  นายยุทธนา  ราญฎร ประมงอำเภอกระแสสินธุ์ 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-03-29  |   ข่าววันที่: 2017-03-29 |  อ่าน: 891 ครั้ง
 

วันนี้ (28 มีค 60)  นายยุทธนา  ราญฎร ประมงอำเภอกระแสสินธุ์ ปฏิบัติหน้าที่ชุดเฉพาะกิจสหวิชาชีพตรวจสถานแปรูปสัตว์น้ำ ตามคำสั่ง ศรชล.เขต 2 จำนวน 3 โรง ดังนี

บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด(มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด(มหาชน) ประกอบกิจการ ทำอาหารทะเลแช่แข็ง
2. ที่ตั้ง เลขที่ 4/2 หมู่ 3 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จว.สงขลา
3.แรงงานรวมจำนวน 1055  คน สัญชาติไทย 635 คน (ช. 173  ญ. 462 ) สัญชาติเมียนมา 420 คน (ช. 110  ญ. 310 ) 
4.ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรวจไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย

 บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ หาดใหญ่ จำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ชื่อสถานประกอบการ บริษัท อุตสาหกรรมทวัวงษ์ หาดใหญ่ จำกัด ประกอบกิจการ ผลิตอาหารทะเลแปรรูปจากเนื้อปลาบด
2. ที่ตั้ง เลขที่ 85 หมู่ 4 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จว.สงขลา
3.แรงงานรวมจำนวน 98   คน สัญชาติไทย 66 คน (ช.15  ญ.51  ) สัญชาติเมียนมา  30 คน (ช.15   ญ. 15 ) 
สัญชาติกัมพูชา  2 คน ( ช. 2  ญ. -  )
4.ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรวจไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย

บริษัท โรยัล ซี โปรดักส์ จำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ชื่อสถานประกอบการ บริษัท โรยัล ซี โปรดักส์จำกัด ประกอบกิจการ ผลิตอาหารทะเลบรรจุภาชนะผนึก
2. ที่ตั้ง เลขที่ 132/1  เทศบาล ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา
3.แรงงานรวมจำนวน 38  คน สัญชาติไทย 37 คน (ช.7  ญ. 30 )
สัญชาติกัมพูชา  1 คน ( ช. 1 ญ. -  )
4.ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรวจไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย ปัจจุบันหยุดประกอบกิจการชั่วคราวเนื่องจากไม่มีสัตว์น้ำ(ปู)

 

 

  •  บทความ
  • ข้อมูลสถิติการประมง 2564 FC ประชุม ผต. 8 มี.ค. 64 FC ประชุมคณะทำงานโครงการเสวนาฯ 5 มีค. 64 FC พิจารณาอนุมัติโครงการเสวนาฯ 15 มค. 64 FC ประชุมร่วมกันบูรณาการงาน 3 ธค. 63 สภาวะการประมง ปี2563 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน แผนดำเนินงานประจำปี โครงสร้างหน่วยงาน การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม แผนการขับเคลื่อน (ยุทธศาสตร์กรมประมง) เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 63 -31 มี.ค 64) มาตรฐานการให้บริการ (คู่มือการจำหน่ายสัตว์น้ำ) งบประมาณ และผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ และผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.-31 มี.ค. 63) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน งบประมาณ 2563 แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 อำนาจหน้าที่ โครงสร้างหน่วยงาน นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฐานข้อมูลด้านประมงในพื้นที่จังหวัดสงขลา สถานการณ์ด้านประมงจังหวัดสงขลา แนวจัดวางปะการังเทียม แนวขุดลอกทะเลสาบสงขลา เขตฟาร์มทะเล เครื่องมือประมงประจำที่ ที่อนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เขตรักษาพืชพันธุ์คูขุด เขตรักษาพืชพันธุ์เกาะใหญ่ เขตรักษาพืชพันธุ์พะวง ข้อมูลการประมงในสงขลา
  •  Hits 10 อันดับ
  • แนวจัดวางปะการังเทียม.. (3,182)  ประกาศกรมประมง  เรื่องบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (2,581) ประกาศรับสมัคร.. (2,197) ข้อมูลการประมงในสงขลา.. (2,169) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,731) (วันที่ 9-17  มีนาคม  2560) นายยุทธนา  ราญฎร  ประมงอำเภอกระแสสินธุ์  เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจตรวจสถานแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา.. (1,522) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ.. (1,375) ประกาศกรมประมง  เรื่องกำหนดห้วงเวลา  หลักเกณฑ์ วิธี ขั้นตอนและเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตทำประมงพาณิชย์  สำหรับปีการประมง 2561-2562  พ.ศ.2561.. (1,211) วันนี้ (23 เม.ย.60 ) เวลา 09:00 -13:00น.  นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา.. (1,194) ที่อนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (1,171)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

     สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000