รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสัตวแพทย์ธนิตย์  เอนกวิทย์) เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดสงขลา  24-26  มีนาคม  2560

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสัตวแพทย์ธนิตย์  เอนกวิทย์) เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดสงขลา  24-26  มีนาคม  2560 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-03-25  |   ข่าววันที่: 2017-03-26 |  อ่าน: 634 ครั้ง
 

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์) เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดสงขลา 24-26 มีนาคม 2560 ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันเสาร์ที่ 25  มีนาคม  2560  -ประชุมติดตามการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

                                          -ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

                                         -ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต3  สงขลา

                                         -ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำสงขลา 3

                                         -ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต6

                                         -ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 12

                                         -ท่าเทียบเรือประมงสงขลาองค์การสะพานปลา

  วันอาทิตย์ที่ 26  มีนาคม  2560  ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานด่านตรวจสินค้าเกษตรสะเดา (ด่านพืช,ด่านสัตว์,และด่านประมง)

                                        -สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 8  จังหวัดสงขลา


  •  บทความ
  • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม แผนการขับเคลื่อน (ยุทธศาสตร์กรมประมง) เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (ณ 30 ก.ย. 62) มาตรฐานการให้บริการ (คู่มือการจำหน่ายสัตว์น้ำ) งบประมาณ และผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ และผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.-31 มี.ค. 63) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (1 ต.ค.-31 มี.ค. 63) งบประมาณ 2563 แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 อำนาจหน้าที่ โครงสร้างหน่วยงาน นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฐานข้อมูลด้านประมงในพื้นที่จังหวัดสงขลา สถานการณ์ด้านประมงจังหวัดสงขลา แนวจัดวางปะการังเทียม แนวขุดลอกทะเลสาบสงขลา เขตฟาร์มทะเล เครื่องมือประมงประจำที่ ที่อนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เขตรักษาพืชพันธุ์คูขุด เขตรักษาพืชพันธุ์เกาะใหญ่ เขตรักษาพืชพันธุ์พะวง ข้อมูลการประมงในสงขลา
  •  Hit 20 อันดับ
  • แนวจัดวางปะการังเทียม.. (2,296)  ประกาศกรมประมง  เรื่องบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,975) ประกาศรับสมัคร.. (1,710) ข้อมูลการประมงในสงขลา.. (1,668) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,329) (วันที่ 9-17  มีนาคม  2560) นายยุทธนา  ราญฎร  ประมงอำเภอกระแสสินธุ์  เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจตรวจสถานแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา.. (1,127) ประกาศกรมประมง  เรื่องกำหนดห้วงเวลา  หลักเกณฑ์ วิธี ขั้นตอนและเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตทำประมงพาณิชย์  สำหรับปีการประมง 2561-2562  พ.ศ.2561.. (966) วันนี้ (23 เม.ย.60 ) เวลา 09:00 -13:00น.  นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา.. (933) ที่อนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (900) แนวขุดลอกทะเลสาบสงขลา.. (840) เขตฟาร์มทะเล.. (758) เขตรักษาพืชพันธุ์เกาะใหญ่.. (736) ประกาศราคากลาง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ.. (731) ประกาศรับสมัคร.. (713) ประกาศราคากลาง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ .. (712) เครื่องมือประมงประจำที่.. (707) ประกาศจังหวัดสงขลา  เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ.. (701) เขตรักษาพืชพันธุ์คูขุด.. (688) แบนเนอร์.. (679) วันนี้ (28 มีค 60)  นายยุทธนา  ราญฎร ประมงอำเภอกระแสสินธุ์.. (641)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

     สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000