ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา


ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง..คลิก

สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา
โดย นายเจริญ โอมณี ประมงจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง(Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ 4/2566  ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกรมประมงจังหวัดสงขลาเข้าร่วมประชุม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

    รายละเอียด สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000     email  fpo-songkhla@dof.in.th  โทรศัพท์ 074-311302  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6