การตรวจสอบ และประเมินสภาพเรือประมง ตามโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบฯ

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา


การตรวจสอบ และประเมินสภาพเรือประมง ตามโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบฯ สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา โดยเรือโทนพดล จันทรมณี ประมงจังหวัดสงขลา มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง, ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา, เจ้าพนักงานตรวจเรือ, เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา และผู้แทนสมาคมการประมงจังหวัดสงขลา ดำเนินการตรวจสอบ และประเมินสภาพเรือประมง ตามโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน ณ ท่าเทียบเรือประมงใหม่ อ.เมือง  อ.สิงหนคร จ.สงขลา ผลการตรวจประเมินสภาพเรือประมง รายละเอียดดังนี้
1 กันยายน 2565 จำนวน 19 ลำ
2 กันยายน 2565 จำนวน 12 ลำ
5 กันยายน 2565 จำนวน 16 ลำ
6 กันยายน 2565 จำนวน 18 ลำ
7กันยายน 2565 จำนวน 30 ลำ
8 กันยายน 2565 จำนวน 16 ลำ
9 กันยายน 2565 จำนวน16 ลำ (ไม่เข้าร่วมโครงการ 2 ลำ)
12 กันยายน 2565 จำนวน 24 ลำ
13 กันยายน 2565 จำนวน 17 ลำ
14 กันยายน2565 จำนวน 11 ลำ
26 กันยายน 2565 จำนวน 17 ลำ
สะสมรวม 196 ลำ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

     สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000       fpo-songkhla@dof.in.th   074-311302   แฟนเพจ