เรือโทนพดล จันทรมณี ประมงจังหวัดสงขลา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และเจ้าหน้าที่ สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดงาน เยี่ยมชมนิทรรศการด้านการเกษตร โดยกรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยการยาง ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสัตว์น้ำชายฝั่งฯลฯ การประกวดผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร การจำหน่ายสินค้าแปรรูปการเกษตร สินค้าประมง ในงานตลาดนัดสินค้าเกษตร ณ ตลาดอบจ.สงขลา โดย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา


เรือโทนพดล จันทรมณี ประมงจังหวัดสงขลา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และเจ้าหน้าที่ สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดงาน เยี่ยมชมนิทรรศการด้านการเกษตร โดยกรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยการยาง ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสัตว์น้ำชายฝั่งฯลฯ การประกวดผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร การจำหน่ายสินค้าแปรรูปการเกษตร สินค้าประมง ในงานตลาดนัดสินค้าเกษตร ณ ตลาดอบจ.สงขลา โดย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เรือโทนพดล จันทรมณี ประมงจังหวัดสงขลา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และเจ้าหน้าที่ สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดงาน เยี่ยมชมนิทรรศการด้านการเกษตร โดยกรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยการยาง ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสัตว์น้ำชายฝั่งฯลฯ การประกวดผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร การจำหน่ายสินค้าแปรรูปการเกษตร สินค้าประมง ในงานตลาดนัดสินค้าเกษตร ณ ตลาดอบจ.สงขลา โดย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน..คลิก

เรือโทนพดล จันทรมณี ประมงจังหวัดสงขลา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และเจ้าหน้าที่ สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดงาน เยี่ยมชมนิทรรศการด้านการเกษตร โดยกรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยการยาง ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสัตว์น้ำชายฝั่งฯลฯ การประกวดผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร การจำหน่ายสินค้าแปรรูปการเกษตร สินค้าประมง ในงานตลาดนัดสินค้าเกษตร ณ ตลาดอบจ.สงขลา โดย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

    รายละเอียด สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000     email  fpo-songkhla@dof.in.th  โทรศัพท์ 074-311302  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6