วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 เรือโทนพดล จันทรมณี ประมงจังหวัดสงขลา ร่วมกับ ดร.ชุติมา ขมวิลัย ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง นางวิลาสินี คงเล่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายครรชิต เพ็ชรจำรัส ประมงอำเภอเมืองสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อำเภอสิงหนครและเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา


วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 เรือโทนพดล จันทรมณี ประมงจังหวัดสงขลา ร่วมกับ ดร.ชุติมา ขมวิลัย ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง นางวิลาสินี คงเล่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายครรชิต เพ็ชรจำรัส ประมงอำเภอเมืองสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อำเภอสิงหนครและเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา วันที่ 24 กรกฎาคม 2565

เรือโทนพดล จันทรมณี ประมงจังหวัดสงขลา ร่วมกับ ดร.ชุติมา ขมวิลัย ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง นางวิลาสินี คงเล่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายครรชิต เพ็ชรจำรัส ประมงอำเภอเมืองสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อำเภอสิงหนครและเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เพื่อสำรวจการดำเนินงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ของกลุ่มศรีโพธิ์ทอง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ผลิตผลิตภัณฑ์ปลาอินทรีย์เค็ม อาหารทะเลแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค จำหน่ายหน้าร้าน ออนไลน์ รวมถึงร้านFisherman shop และกลุ่มแม่บ้านแปรรูปชายทะเลม่วงงาม ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร ซึ่งเป็นกลุ่มที่แปรรูปปลากุเลาเค็ม ปลาอินทรีย์เค็ม และผลิตภัณฑ์ตากแห้ง จำหน่ายในพื้นที่ และในร้าน Fisherman shop ซึ่งทั้ง 2กลุ่มอยู่ในแผนการพัฒนาผู้ประกอบการในการแปรรูปให้ได้ผลิตภัณฑ์ประมงที่มีคุณภาพ ในการนี้กองฯ ได้ให้คำแนะนำเบื้องต้นในเรื่องการปรับปรุงสถานที่ผลิตและสุขลักษณะที่ดีในการผลิต (GMP) กระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งรวบรวมประเด็นในการพัฒนาร่วมกับกลุ่มฯ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมถรรณะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งเจ้า...  1,670   ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชกา...  283  สรุปราคาประมูล ซื้อ/ขาย กุ้ง ณ ปากบ่อ ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา   114  การตรวจสอบ และประเมินสภาพเรือประมง ตามโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบฯ   93  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา   64  สรุปราคาประมูล ซื้อ/ขาย กุ้ง ณ ปากบ่อ ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา   62  สรุปราคาประมูล ซื้อ/ขาย กุ้ง ณ ปากบ่อ ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา   60  สรุปราคาประมูล/ซื้อ/ขาย กุ้ง ณ ปากบ่อ ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา   58  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา   57  รายงานประจำวัน   49


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

     สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000       fpo-songkhla@dof.in.th   074-311302   แฟนเพจ