วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เรือโทนพดล จันทรมณี ประมงจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางวิลาสินี คงเล่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่จังหวัดสงขลา ตามมติคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยที่ประชุมมีมติแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเรื่องระบบการบริหารจัดการน้ำที่ดี ระบบส่งน้ำ รวมถึงการขุดลอกแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ที่มีการเลี้ยงกุ้งทะเล พร้อมลงพื้นที่สำรวจระบบคลองส่งน้ำ และประตูในเขตพื้นที่ที่มีปัญหาในอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา


วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เรือโทนพดล จันทรมณี ประมงจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางวิลาสินี คงเล่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่จังหวัดสงขลา ตามมติคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยที่ประชุมมีมติแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเรื่องระบบการบริหารจัดการน้ำที่ดี ระบบส่งน้ำ รวมถึงการขุดลอกแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ที่มีการเลี้ยงกุ้งทะเล พร้อมลงพื้นที่สำรวจระบบคลองส่งน้ำ และประตูในเขตพื้นที่ที่มีปัญหาในอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-16.30 น.
เรือโทนพดล จันทรมณี ประมงจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางวิลาสินี คงเล่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่จังหวัดสงขลา ตามมติคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยที่ประชุมมีมติแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเรื่องระบบการบริหารจัดการน้ำที่ดี ระบบส่งน้ำ รวมถึงการขุดลอกแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ที่มีการเลี้ยงกุ้งทะเล พร้อมลงพื้นที่สำรวจระบบคลองส่งน้ำ และประตูในเขตพื้นที่ที่มีปัญหาในอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมถรรณะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งเจ้า...  1,670   ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชกา...  283  สรุปราคาประมูล ซื้อ/ขาย กุ้ง ณ ปากบ่อ ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา   114  การตรวจสอบ และประเมินสภาพเรือประมง ตามโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบฯ   93  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา   64  สรุปราคาประมูล ซื้อ/ขาย กุ้ง ณ ปากบ่อ ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา   62  สรุปราคาประมูล ซื้อ/ขาย กุ้ง ณ ปากบ่อ ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา   60  สรุปราคาประมูล/ซื้อ/ขาย กุ้ง ณ ปากบ่อ ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา   58  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา   57  รายงานประจำวัน   49


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

     สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000       fpo-songkhla@dof.in.th   074-311302   แฟนเพจ