วันที่ 5 มิ.ย. 2565 สนง.ประมงจังหวัดสงขลา โดยเรือโทนพดล จันทรมณี ประมงจังหวัดสงขลา และนายยุคล เหมบัณฑิต หน.กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก และร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด(กุ้

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา


วันที่ 5 มิ.ย. 2565 สนง.ประมงจังหวัดสงขลา โดยเรือโทนพดล จันทรมณี ประมงจังหวัดสงขลา และนายยุคล เหมบัณฑิต หน.กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก และร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด(กุ้ วันที่ 5 มิ.ย. 2565 สนง.ประมงจังหวัดสงขลา โดยเรือโทนพดล จันทรมณี ประมงจังหวัดสงขลา และนายยุคล เหมบัณฑิต หน.กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก และร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด(กุ้..คลิก

วันที่ 5 มิ.ย. 2565 สนง.ประมงจังหวัดสงขลา โดยเรือโทนพดล จันทรมณี ประมงจังหวัดสงขลา และนายยุคล เหมบัณฑิต หน.กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก และร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด(กุ้งก้ามกราม,ปลาตะเพียนขาว และปลาสุลต่าน)  ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี, สงขลา, ตรัง, สตูล, พัทลุง จำนวน 1,650,000 ตัว ณ สนง.ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยท่านแม่ทัพภาคที่ 4 , สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลานายเดชอิศม์ ขาวทอง,  นายอำพล คงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นประธานในพิธี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

    รายละเอียด สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000     email  fpo-songkhla@dof.in.th  โทรศัพท์ 074-311302  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6