ประกาศกรมอุทกศาสตร์ แจ้งว่า วันที่ 17-23 พฤษภาคม 2565 เป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูง ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้ พัดปกคลุมอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา


ประกาศกรมอุทกศาสตร์ แจ้งว่า วันที่ 17-23 พฤษภาคม 2565 เป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูง ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้ พัดปกคลุมอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ประกาศกรมอุทกศาสตร์ แจ้งว่า วันที่ 17-23 พฤษภาคม 2565 เป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูง ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้ พัดปกคลุมอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น..คลิก

ประกาศกรมอุทกศาสตร์ แจ้งว่า วันที่ 17-23 พฤษภาคม 2565 เป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูง ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้ พัดปกคลุมอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้น้ำในแม่น้ำมีระดับสูงเพิ่มขึ้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

    รายละเอียด สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000     email  fpo-songkhla@dof.in.th  โทรศัพท์ 074-311302  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6