วันอาทิตย์ที่5 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น สนง.ประมงจังหวัดสงขลา โดยนายยุคล เหมบัณฑิต หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ประมงอำเภอเมืองสงขลา ประมงอำเภอสะเดา และศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมชายฝั่งสงขลา

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา


วันอาทิตย์ที่5 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น สนง.ประมงจังหวัดสงขลา โดยนายยุคล เหมบัณฑิต หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ประมงอำเภอเมืองสงขลา ประมงอำเภอสะเดา และศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมชายฝั่งสงขลา วันอาทิตย์ที่5 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น สนง.ประมงจังหวัดสงขลา โดยนายยุคล เหมบัณฑิต หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ประมงอำเภอเมืองสงขลา ประมงอำเภอสะเดา และศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมชายฝั่งสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  พันธุ์ปลากระบอกดำ 300 ตัว และพันธุ์กุ้งก้ามกราม 400,000 ตัว เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564  ณ บริเวณท่าน้ำคลองวง ศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน สวนประวัติศาสตร์ติณสูรานนท์(สวนป๋าเปรม) อ.เมือง จ.สงขลา  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ เป็นประธานในพิธีโดยมีนางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา และนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมในพิธี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แนวทางในการออกใบอนุญาต และหลักเกณฑ์การจัดสรรใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีกา...  296   วันอาทิตย์ที่5 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น สนง.ประมงจังหวัดสงขลา โดยนายยุคล เหมบัณ...  213  แนวทางในการออกใบอนุญาตและหลักเกณฑ์การจัดสรรใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ปีการประมง ...  165  เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน...  149  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา โดย เรือโทนพดล จันทรมณี ประม...  143  กรมประมงย้ำ!!! กัลปังหา ดอกไม้ทะเล ปะการัง หอยมือเสือ“ห้ามค้า ห้ามเพาะ ห้ามครอบค...  126  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส1   122  อำนาจหน้าที่   112  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการเกษตร   111  แผนและงบประมาณเดือน สิงหาคม   106

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

     สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000       fpo-songkhla@dof.in.th   074-311302   074-321478   แฟนเพจ