สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำคลองหลา ตามพระราชดำริ จังหวัดสงขลา

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา


สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำคลองหลา ตามพระราชดำริ จังหวัดสงขลา สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำคลองหลา ตามพระราชดำริ จังหวัดสงขลา
------------------------------------------------------------------------
วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.กษ. นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัด กษ. และคณะผู้บริหาร กษ.และหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เพื่อมอบนโยบายและติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำในจังหวัดสงขลา โดยมีนายสมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมลงพื้นที่พร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในอ่างเก็บน้ำแห่งนี้.

ในส่วนของสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา โดยเรือโทนพดล  จันทรมณี  ประมงจังหวัดสงขลา  และหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดสงขลา ได้จัดเตรียมพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวนทั้งสิ้น 200,000 ตัว ได้แก่ ปลาตะเพียนขาวจำนวน 150,000 ตัว ปลาตะเพียนทอง 15,000 ตัว ปลากระแห 15,000 ตัว ปลาสุลต่าน 15,000 ตัว และพันธุ์ปลากดเหลือง ไซส์ 5 -7 นิ้ว จำนวน 5,000 ตัว เพื่อปล่อยลงสู่อ่างเก็บน้ำคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติตามนโยบายท่าน รมว.กษ. นอกจากนี้ ยังมีการแจกจุลินทรีย์ ปม.1 จำนวน 1,000 ซอง และพ่อแม่พันธุ์ปลาสวยงามให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ จำนวน 1,000 ตัว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมถรรณะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งเจ้า...  1,586    ประกาศกรมประมง! รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   556  ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ สำหรับการใช้ยื่นประกอบการสมัครพนักงานราชการกรมประมง   292  ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชกา...  259  วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เรือโทนพดล จันทรมณี ประมงจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางวิลาสิน...  193  ผู้บริหารจังหวัดสงขลา   174  กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำประมง และพื้นที่ทำการประมงที่ห้ามใช้ทำการประม...  150  ผู้บริหารกรมประมง   150  วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 เรือโทนพดล จันทรมณี ประมงจังหวัดสงขลา ร่วมกับ ดร.ชุติม...  122  เตรียมแผนหน้าฝน เตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง ปี2565   114


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

     สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000       fpo-songkhla@dof.in.th   074-311302   แฟนเพจ