กรมประมง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ) ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สำนักงานประมงจังหวัด) เงินเดือน : 18,000 บาท จำนวน : 406 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา สมัครทางเว็บไซต์ : https://opsmoac.thaijobjob.com/ วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2564

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา


กรมประมง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ) ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สำนักงานประมงจังหวัด) เงินเดือน : 18,000 บาท จำนวน : 406 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา สมัครทางเว็บไซต์ : https://opsmoac.thaijobjob.com/ วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2564 HOT กรมประมง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ) ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สำนักงานประมงจังหวัด) เงินเดือน : 18,000 บาท จำนวน : 406 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา สมัครทางเว็บไซต์ : https://opsmoac.thaijobjob.com/ วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2564..คลิก

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

  รายละเอียด สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000     email  fpo-songkhla@dof.in.th  โทรศัพท์ 074-311302  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6