รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน...  377   วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา โดย เรือโทนพดล จันทรมณี ประม...  279  วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรว...  266  กรมประมงย้ำ!!! กัลปังหา ดอกไม้ทะเล ปะการัง หอยมือเสือ“ห้ามค้า ห้ามเพาะ ห้ามครอบค...  202  รายงานการปฏิบัติงานวันที่ 17-20 มีนาคม 2565   177  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการเกษตร   176  ขอเชิญชวนผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชนเข้าร่วมการอบรม "Farm stay for Health: การพั...  171  รายงานการปฏิบัติงานวันที่ 2 เมษายน 2565   161  ปก   149  รายงานการปฏิบัติงานวันที่ 2 มีนาคม 2565   137


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

     สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000       fpo-songkhla@dof.in.th   074-311302   แฟนเพจ