วันประมงแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันประมงแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-11-30  |   ข่าววันที่: 2020-11-30 |  อ่าน: 89 ครั้ง
 

วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายอิทธิพล ขวาไทย ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี  พ.ศ. 2563 ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 500,000 ตัว พร้อมโยนจุลินทรีย์บอล มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน และมอบเกียรติบัตรแก่บุคคลทำความดีช่วยเลือด้านประมง ได้รับการสนับสนุนพันธ์สัตว์น้ำจากสูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ณ แหล่งน้ำหนองห้วยใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ สังกัดกรมประมง ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ะานี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระดับจังหวัด และอำเภอบ้านาเดิม เทศบาลตำบลบ้านนาเดิม สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการประมง.. (1,327)  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง จำนวน 2 อัตรา.. (783) โครงสร้างสำนักงาน.. (754) บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (713) หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน.. (706) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พร้อมนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกร.. (575) ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 - 3 เมษายน 2563 ให้ผู้ประกอบการกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ประกาศเขตเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ต้องมาแจ้.. (565) วิสัยทัศน์.. (556) ยื่นขอตรวจสอบควบรวมใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ และแลกเปลี่ยนเรือประมง.. (511) เปลี่ยนแปลงสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ.. (477) การขอหนังสือรับรอง เพื่อประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทของเรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักร โอนกรรมสิทธิ์เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ แ.. (453) เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562.. (435) การแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าสงวนและซากสัตว์ป่าสงวน การออกใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าสงวนชั่วคราว และการออกใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าสงวน สำหรับสัตว์ป่า.. (432) การประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (423) พิธีปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวน 50,000 ตัว เพื่อตัดวงจรขยายพันธ์ุปลาหมอสีคางดำ ณ คลองดวด หมู่ที่ 1 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี.. (414) (ร่าง) ระเบียบกรมประมง เรื่อง การขอหนังสือรับรองการจับ การแปรรูป สินค้าประมงพื้นบ้านยั่งยืน พ.ศ. .... และ (ร่าง) มาตรฐานการจับ การแปรรูป สินค้าประมงทะ.. (406) สมัครซื้อ - ขายสินค้าประมงออนไลน์ผ่าน FISHERIES SHOP .. (400) ปล่อยพันธุ์ปลาหายาก คืนถิ่นแม่น้ำตาปี.. (399) ข่าวกิจกรรม.. (397) ข่าวกิจกรรม.. (395)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

     18/1 ถนนจุลจอมเกล้า  ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130