เรื่อง การกำหนดพื้นที่สำหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง การเพาะเลี้ยงหอยทะเล การห้ามใช้เครื่องมืออวนหรือข่ายประกอบเครื่องมือกระทั้งน้ำในเขต ทะเลชายฝั่งจังหวัดพังงา

 สำนักงานประมงจังหวัดพังงา

เรื่อง การกำหนดพื้นที่สำหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง การเพาะเลี้ยงหอยทะเล การห้ามใช้เครื่องมืออวนหรือข่ายประกอบเครื่องมือกระทั้งน้ำในเขต ทะเลชายฝั่งจังหวัดพังงา 

ภาพกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-07-01  |   ข่าววันที่: 2020-07-01 |  อ่าน: 110 ครั้ง
 

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเจริญไชย ศรีสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงาน

ประมงจังหวัดพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประมงอำภอท้ายเหมือง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล

เกาะสิมิลัน และผู้แทนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อออก

ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดพังงา เรื่อง การกำหนดพื้นที่สำหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง การเพาะเลี้ยงหอยทะเล การห้ามใช้เครื่องมืออวนหรือข่ายประกอบเครื่องมือกระทั้งน้ำในเขต

ทะเลชายฝั่งจังหวัดพังงา และการกำหนดเขตทะเลชายฝั่งจังหวัดพังงา ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำภอท้ายเหมือง จังหวัด

พังงา โดยมีนายยงยุทธ จิตสำรวย นายอำเภอ ท้ายเหมือง ให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุม


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • เอกสารเผยแพร่สถิติการประมง.. (2,014)  รัฐอนุญาตให้จดทะเบียนเรือได้ ตั้งแต่ 27 พ.ย. - 16 ธ.ค.62.. (1,724) ข้อมูลฐานด้านประมงในจังหวัดพังงา.. (814) ติดต่อเรา.. (524) ชีวประวัติ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต.. (433) การเลี้ยงปูนิ่ม.. (411) จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน...ตุลาคม - พฤษภาคม.......ปี..2562...... (357) วันที่ 15-16 กันยายน 2562 นายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ และนายสมประสงค์ ศุภรส เข้าร่วมศึกษาดูงานเกษตรผสมผสาน เกษตรแบบพอเพียง และการเลี้ยงโค-แพะ ภายใต้โครงก.. (327) ประวัติจังหวัดพังงา.. (237) ประกาศจังหวัตพังงา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา.. (226) 20 ก.พ.62 ได้รับแจ้งโลมาตาย เกยหาดอ่าวเคย  ความยาว 2.10. เมตร ประสานทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งตรวจสอบ.. (224) นายสุนิตติ์ โรจน์พิทยากูล ประมงจังหวัดพังงา วางพานพุ่มถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 5 ใน “วันท้องถิ่นไทย”.. (208) ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีการสำรวจข้อมูลสถิติ .. (192) สอนการทำซั้งเชือก อ.ตะกั่วทุ่ง.. (178) วันทะเลโลก.. (172) เข้าร่วมพิธีลงนามปฏิญญาอนุรักษ์เต่าทะเลแห่งประเทศไทย.. (168) รุนเคยท้ายเหมือง.. (158) ชั้นหนังสือ ความรู้.. (154) ปล่อยสัตว์น้ำในวันประมง.. (153) ออกหน่วยบริการรับคำขอรับหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน.. (150)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดพังงา

     สำนักงานประมงจังหวัดพังงา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ถ.พังงา - ทับปุด ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000