เรื่อง การกำหนดพื้นที่สำหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง การเพาะเลี้ยงหอยทะเล การห้ามใช้เครื่องมืออวนหรือข่ายประกอบเครื่องมือกระทั้งน้ำในเขต ทะเลชายฝั่งจังหวัดพังงา

 สำนักงานประมงจังหวัดพังงา

เรื่อง การกำหนดพื้นที่สำหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง การเพาะเลี้ยงหอยทะเล การห้ามใช้เครื่องมืออวนหรือข่ายประกอบเครื่องมือกระทั้งน้ำในเขต ทะเลชายฝั่งจังหวัดพังงา 

ภาพกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-07-01  |   ข่าววันที่: 2020-07-01 |  อ่าน: 232 ครั้ง
 

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเจริญไชย ศรีสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงาน

ประมงจังหวัดพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประมงอำภอท้ายเหมือง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล

เกาะสิมิลัน และผู้แทนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อออก

ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดพังงา เรื่อง การกำหนดพื้นที่สำหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง การเพาะเลี้ยงหอยทะเล การห้ามใช้เครื่องมืออวนหรือข่ายประกอบเครื่องมือกระทั้งน้ำในเขต

ทะเลชายฝั่งจังหวัดพังงา และการกำหนดเขตทะเลชายฝั่งจังหวัดพังงา ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำภอท้ายเหมือง จังหวัด

พังงา โดยมีนายยงยุทธ จิตสำรวย นายอำเภอ ท้ายเหมือง ให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุม


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • เอกสารเผยแพร่สถิติการประมง.. (2,890)  รัฐอนุญาตให้จดทะเบียนเรือได้ ตั้งแต่ 27 พ.ย. - 16 ธ.ค.62.. (2,155) ข้อมูลฐานด้านประมงในจังหวัดพังงา.. (1,475) การเลี้ยงปูนิ่ม.. (1,174) ติดต่อเรา.. (736) ประวัติจังหวัดพังงา.. (686) ชีวประวัติ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต.. (553) จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน...ตุลาคม - พฤษภาคม.......ปี..2562...... (487) วันที่ 15-16 กันยายน 2562 นายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ และนายสมประสงค์ ศุภรส เข้าร่วมศึกษาดูงานเกษตรผสมผสาน เกษตรแบบพอเพียง และการเลี้ยงโค-แพะ ภายใต้โครงก.. (437) ประกาศจังหวัตพังงา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา.. (377) 20 ก.พ.62 ได้รับแจ้งโลมาตาย เกยหาดอ่าวเคย  ความยาว 2.10. เมตร ประสานทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งตรวจสอบ.. (297) นายสุนิตติ์ โรจน์พิทยากูล ประมงจังหวัดพังงา วางพานพุ่มถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 5 ใน “วันท้องถิ่นไทย”.. (290) สอนการทำซั้งเชือก อ.ตะกั่วทุ่ง.. (271) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางไกลเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) สำหรับเกษตรกร.. (268) ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา .. (262) ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีการสำรวจข้อมูลสถิติ .. (250) เข้าร่วมพิธีลงนามปฏิญญาอนุรักษ์เต่าทะเลแห่งประเทศไทย.. (237) เรื่อง การกำหนดพื้นที่สำหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง การเพาะเลี้ยงหอยทะเล การห้ามใช้เครื่องมืออวนหรือข่ายปร.. (232) วันทะเลโลก.. (217) รุนเคยท้ายเหมือง.. (213)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดพังงา

     สำนักงานประมงจังหวัดพังงา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ถ.พังงา - ทับปุด ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000