งาน “เมืองแห่งความสุขและงานกาชาด จังหวัดพังงา ประจำปี 2564” ในระหว่างวันที่ 1 - 10 เมษายน 2564 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดพังงา (หลังเก่า) โดยจังหวัดพังงา

 สำนักงานประมงจังหวัดพังงา

งาน “เมืองแห่งความสุขและงานกาชาด จังหวัดพังงา ประจำปี 2564” ในระหว่างวันที่ 1 - 10 เมษายน 2564 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดพังงา (หลังเก่า) โดยจังหวัดพังงา  

ภาพกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-04-05  |   ข่าววันที่: 2021-04-05 |  อ่าน: 41 ครั้ง
 

จังหวัดพังงาร่วมกับเหล่ากาชาดพังงา ได้กำหนดจัดงาน “เมืองแห่งความสุขและงานกาชาด จังหวัดพังงา ประจำปี 2564” ในระหว่างวันที่ 1 - 10 เมษายน 2564 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดพังงา (หลังเก่า) โดยจังหวัดพังงา ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา และสำนักงานประมงจังหวัดพังงา ดำเนินการจัดการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ในวันที่ 1 เมษายน 2564 ณ ศาลาเขาช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา

การแข่งขันประกวดปลากัดสวยงาม จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ ปลากัดครีบสั้น หางพระจันทร์ ทุกประเภทสี และประเภทปลากัดป่าภาคใต้

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา มอบโล่รางวัล

พร้อมประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ให้แก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตรในงาน

“เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2564”

การประแข่งขันประกวดปลากัดสวยงาม จำนวน 2 ประเภท ผลการประกวด มีดังนี้

ประเภทปลากัดครีบสั้น หางพระจันทร์ครึ่งดวง ทุกประเภทสี

รางวัลชนะเลิศ ด.ญ ศุภกานต์ พัฒโนทัย ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นางสาวกัญญารัตน์ สัตบุญ ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายณัฐภาส นิมานนท์ ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมโล่รางวัล

ประเภทปลากัดป่าภาคใต้

รางวัลชนะเลิศ นายพงศภัค โชติกะ ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายธีรภัทร ศรีเพ็ชร ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายณัฐภาส นิมานนท์ ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมโล่รางวัล


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • เอกสารเผยแพร่สถิติการประมง.. (3,089)  รัฐอนุญาตให้จดทะเบียนเรือได้ ตั้งแต่ 27 พ.ย. - 16 ธ.ค.62.. (2,360) ข้อมูลฐานด้านประมงในจังหวัดพังงา.. (1,822) การเลี้ยงปูนิ่ม.. (1,766) ประวัติจังหวัดพังงา.. (888) ติดต่อเรา.. (867) ชีวประวัติ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต.. (618) จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน...ตุลาคม - พฤษภาคม.......ปี..2562...... (567) วันที่ 15-16 กันยายน 2562 นายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ และนายสมประสงค์ ศุภรส เข้าร่วมศึกษาดูงานเกษตรผสมผสาน เกษตรแบบพอเพียง และการเลี้ยงโค-แพะ ภายใต้โครงก.. (484) ประกาศจังหวัตพังงา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา.. (425) 20 ก.พ.62 ได้รับแจ้งโลมาตาย เกยหาดอ่าวเคย  ความยาว 2.10. เมตร ประสานทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งตรวจสอบ.. (329) นายสุนิตติ์ โรจน์พิทยากูล ประมงจังหวัดพังงา วางพานพุ่มถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 5 ใน “วันท้องถิ่นไทย”.. (324) ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา .. (323) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางไกลเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) สำหรับเกษตรกร.. (319) สอนการทำซั้งเชือก อ.ตะกั่วทุ่ง.. (313) เรื่อง การกำหนดพื้นที่สำหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง การเพาะเลี้ยงหอยทะเล การห้ามใช้เครื่องมืออวนหรือข่ายปร.. (280) ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีการสำรวจข้อมูลสถิติ .. (275) เข้าร่วมพิธีลงนามปฏิญญาอนุรักษ์เต่าทะเลแห่งประเทศไทย.. (266) FISHERIES SHOP.. (249) วันทะเลโลก.. (248)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดพังงา

     สำนักงานประมงจังหวัดพังงา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ถ.พังงา - ทับปุด ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000