ตรวจจับกุมผู้กระทำผิดลักลอบใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย

 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตรวจจับกุมผู้กระทำผิดลักลอบใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-10-19  |   ข่าววันที่: 2020-10-19 |  อ่าน: 316 ครั้ง
 

วันที่ 18 ต.ค.2563 เวลาประมาณ 09.30 น. นายสมเกียรติ ขวัญเมือง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสราวุธ ศรีทองฉิม นักวิชาการประมง พร้อม ชปพ.ประมง 20 คน นำเรือตรวจประมง 122 และเรือยนต์เพลาใบจักรยาว 4 ลำ ออกตรวจจับกุมผู้กระทำผิดลักลอบใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายในพื้นที่ชายฝั่งทะเล อ.เมืองนครศรีธรรมราช และอ.ท่าศาลา ถึงบริเวณปากคลองปากพยิง พบเรือยนต์เพลาใบจักรยาวลักลอบใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายประมาณ 15 ลำ จึงนำเรือเข้าจับกุม ผู้กระทำผิดหลบหนีการจับกุมเข้าคลองปากพยิง จนท.ได้นำเรือไล่ติดตามจับกุมทัน 1 ลำ

ผู้กระทำผิดได้ขัดขืนต่อสู้ หักหัวเรือชนเรือเจ้าหน้าที่เป็นเหตุให้เรือเจ้าหน้าที่ และเรือผู้กระทำผิดจมลงทั้งสองลำ ขณะนั้นเรือยนต์เพลาใบจักรยาวของ ชปพ.ประมง ที่ร่วมออกปฏิบัติงาน ได้ช่วยเหลือ นำเจ้าหน้าที่ 2 นาย และ ชปพ.ประมง 1 นายที่ได้รับบาดเจ็บ และผู้ต้องหา 2 นาย ส่งโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ 2 นาย และ ชปพ. 1 ราย ได้รับบาดเจ็บมีบาดแผล เย็บ 3-5 เข็ม ผู้ต้องหา มีอาการโรคหัวใจกำเริบ 1 คน และอีก 1 คน แพทย์ตรวจร่างกายแล้วไม่ได้รับบาดเจ็บ .. ต่อมาได้ประสานเรือตรวจประมง จากหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสิชล และเรือประมง เข้ากู้เรือพร้อมเครื่องยนต์ ได้ทั้งสองลำ และได้บันทึกแจ้งความ พร้อมนำส่งผู้ต้องหา ที่ สภ.ท่าศาลาดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561 แปลงใหญ่ปูทะเล ปี2561.. (710)  ประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ .. (571) โครงการพัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย.. (532) สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับชาวประมงพื้นบ้านอำเภอขนอมปล่อยกุ้งกุลาดำ 2,250,000 ตัว และปล่อยปลากะพงขาว 60,000 ตัว ตามโครงการพัฒนาอาชีพและเส.. (531) สำนักงานประมงอำเภอหัวไทร ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) และองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น กลุ่มทะเลหลวง 3 ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน .. (524) สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระ.. (522) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ปีงบประมาณ 2561.. (504) สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ออกปฏิบัติงานในพื้นที่แพ/ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ ในพื้นที่ ต.ปากพูน จำนวน 8 แห่ง และ ต.ปากนคร จำนวน 2 แห่ง.. (500) สำนักงานประมงอำเภอท่าศาลา บริการเกษตรกรในพื้นที่อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช.. (490) สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ประจำปี 2562 พื้นที่อำเภอเฉล.. (467) สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการติดตามความก้าวหน้า ให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนรับฟังปัญหาการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็.. (458) สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามความก้าวหน้าโครงพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน พื้นที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรม.. (456) สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดโครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงปลากัดสัตว์น้ำประจำชาติและปลาสวยงาม อื่นๆ รุ่นที่ 5 ณ ห้องประชุมพิพ.. (438) โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐานฟาร์ม GAP ปีงบประมาณ 2561.. (412) โครงการประมงอาสา ปีงบประมาณ 2561.. (393) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดแบบคำขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ปรากฎในหลักฐาน ทางทะเบียนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คำขอแก้ไขรายการเรือประ.. (393) โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ (Smart Farmer) ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ปีงบประมาณ 2561.. (391) สำนักงานประมงอำเภอทุ่งสง จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกร  หลักสูตร  "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ " อำเภอ.. (383) ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมาย ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจั.. (372) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561 แปลงใหญ่ปลานิล ปี2560.. (369)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

     77/5 หมู่ที่ 9 ถนนมะขามชุม - นาเคียน ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000