สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดฝึกอบรมมสมาชิกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น หลักสูตร ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ พื้นที่ อ.ขนอม อ.สิชล อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช


สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดฝึกอบรมมสมาชิกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น หลักสูตร ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ พื้นที่ อ.ขนอม อ.สิชล อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 

บทความหน้าหลัก


24 ก.ค.63 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอขนอม สำนักงานประมงอำเภอสิชล และสำนักงานประมงอำเภอท่าศาลา จัดฝึกอบรมสมาชิกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ตามโครงการบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรม และการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรม การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง หลักสูตร "ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่"  ซึ่งในวันนี้ได้เชิญวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรขนอมให้ความรู้การฝึกระเบียบแถว และพัฒนาสมรรถนะร่างกาย  วิทยากรจากโรงพยาบาลขนอมให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการช่วยเหลือคนจมน้ำ วิทยากรจากหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เกาะถ้ำ ให้ความรู้กฎหมายประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และนายสมาคมประมงอำเภอขนอมร่วมพบปะพูดคุยและมอบกระเป๋ากันน้ำให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมสมาคมประมงอำเภอขนอม โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากอำเภอขนอม จำนวน 26 คน อำเภอสิชล จำนวน 4 คน และอำเภอท่าศาลา จำนวน 4 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 34 คน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สวัสดีปีใหม่ 2566 มอบของขวัญปีใหม่ ด้วยกระเช้าสินค้าประมง จากกลุ่มแปรรูปสัตว์...  123   ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 16 ธันวาคม 2565    100  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 18 ธันวาคม 2565    74  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565...  70  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565   67  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565...  63  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565...  62  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 17 ธันวาคม 2565    60  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 5 ธันวาคม 2565   59  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 4 ธันวาคม 2565   58


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

     77/5 หมู่ที่ 9 ถนนมะขามชุม - นาเคียน ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000    nakhonsifish@gmail.com   075356150   075356150   แฟนเพจ