สำนักงานประมงอำเภอท่าศาลา บริการเกษตรกรในพื้นที่อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานประมงอำเภอท่าศาลา บริการเกษตรกรในพื้นที่อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

บทความหน้าหลัก

 เผยเเพร่: 2020-07-28  |   ข่าววันที่: 2020-07-20 |  อ่าน: 746 ครั้ง
 

สำนักงานประมงอำเภอท่าศาลา รายงานการปฏิบัติงาน วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ดังนี้
1.แจกจ่ายบัตร ทบ.3 จำนวน 84 ราย
2.รับคำขอหนังสือรับรองการต่ออายุการใช้เรือประมง ประมงพื้นบ้านจำนวน 16 ราย 16 ลำ
3.จ่ายบัตร ทบ.1(เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง) จำนวน 22 ราย
4.ประสานผู้รับเงินเยียวยา จำนวน 1 ราย 
5.ประสานงานกับกำนันตำบลท่าศาลา(นายสมพงศ์  ปัจจิมเพ็ชร์) กรณีมีเรือคราดลูกหอยแครง ในเขตพื้นที่ตำบลท่าศาลา พร้อมประสานกับเรือตรวจเกาะถ้ำ อำเภอสิชลเข้าควบคุมพื้นที่
ซึ่งทราบว่าเมื่อคืน 19 กรกฏาคม 2563 เข้าตรวจสอบพื้นที่อำเภอท่าศาลา ไม่พบผู้กระทำผิดแต่อย่างใด)

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561 แปลงใหญ่ปูทะเล ปี2561.. (958)  ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช.. (907) สำนักงานประมงอำเภอหัวไทร ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) และองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น กลุ่มทะเลหลวง 3 ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน .. (855) กำหนดการสอบประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ.. (775) สำนักงานประมงอำเภอท่าศาลา บริการเกษตรกรในพื้นที่อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช.. (746) สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับชาวประมงพื้นบ้านอำเภอขนอมปล่อยกุ้งกุลาดำ 2,250,000 ตัว และปล่อยปลากะพงขาว 60,000 ตัว ตามโครงการพัฒนาอาชีพและเส.. (722) ประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ .. (721) สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ออกปฏิบัติงานในพื้นที่แพ/ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ ในพื้นที่ ต.ปากพูน จำนวน 8 แห่ง และ ต.ปากนคร จำนวน 2 แห่ง.. (716) สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระ.. (703) โครงการพัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย.. (693)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

     77/5 หมู่ที่ 9 ถนนมะขามชุม - นาเคียน ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000