สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาและปลูกต้นไม้ ในโครงการ “ปล่อยปลา ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ณ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 4 อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช


สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาและปลูกต้นไม้ ในโครงการ “ปล่อยปลา ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ณ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 4 อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

บทความหน้าหลัก


วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 น.ส.ศิริวรรณ ศรีรัตน์ ประมงอำเภอสิชล และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆของอำเภอสิชล ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา (ปลาพวง ปลายี่สกเทศ) จำนวน 16,676 ตัว และปลูกต้นไม้ ในโครงการ “ปล่อยปลา ปลูกป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ณ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 4 เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวขิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ณ ค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล หมู่ 12 ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จ.นครศรีธรรมราช

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 16 ธันวาคม 2565    99   ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 18 ธันวาคม 2565    72  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565   63  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565...  62  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565...  59  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565...  58  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 17 ธันวาคม 2565    58  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 14 ธันวาคม 2565   53  ร่วมกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช   52  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565...  51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

     77/5 หมู่ที่ 9 ถนนมะขามชุม - นาเคียน ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000    nakhonsifish@gmail.com   075356150   075356150   แฟนเพจ