สำนักงานประมงอำเภอปากพนัง เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอปากพนัง

 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช


สำนักงานประมงอำเภอปากพนัง เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอปากพนัง 

บทความหน้าหลัก


วันที่17 มิ.ย.2563 นายศรัทธา ทองคำ นายอำเภอปากพนัง จัดประชุมแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พื้นที่ที่มีการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายเข้าร่วมประชุม หารือ รับฟังความคิดเห็น โดยที่ประชุมเสนอและมีเห็นชอบดังนี้
1.เสนอให้ส่งหนังสือถึงผู้ประกอบการแพ ผู้รวบรวมสัตว์น้ำ ขอความร่วมมือไม่รับซื้อสัตว์น้ำจากเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย
2.เสนอให้มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย
3.มีมติให้ผู้นำหมู่บ้านสำรวจรายชื่อผู้ที่ใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายส่งให้อำเภอภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2563
4.มีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย โดยมีนายอำเภอปากพนังเป็นประธาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ที่มีการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย  เป็นคณะทำงาน  และประมงอำเภอเป็นเลขานุการและคณะทำงาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 16 ธันวาคม 2565    98   ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง...  74  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 18 ธันวาคม 2565    72  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565   62  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565...  61  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565...  59  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 17 ธันวาคม 2565    58  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565...  57  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 14 ธันวาคม 2565   52  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565...  51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

     77/5 หมู่ที่ 9 ถนนมะขามชุม - นาเคียน ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000    nakhonsifish@gmail.com   075356150   075356150   แฟนเพจ