สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ร่วมปฏิบัติงานในการตรวจคัดกรองแรงงานในเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือประมง พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช


สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ร่วมปฏิบัติงานในการตรวจคัดกรองแรงงานในเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือประมง พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 21 เมษายน 2563 นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ประมงอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปากพูน  และผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ต.ปากพูน ในการตรวจคัดกรองแรงงานในเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือประมงแพสุหน๊ะและแพดาริยะ ม.8 ต.ปากพูน ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 1278/2563 เรื่อง กำหนดมาตรการการควบคุมและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 ที่ได้กำหนดมาตรการควบคุมโรคฯ บริเวณท่าเทียบเรือประมง ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
        ขอขอบคุณศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ปากพนัง (PIPO) ที่แนะนำเจ้าของท่าเทียบเรือและเรือประมงที่แจ้งเข้า-ออก ถือปฏิบัติตามคำสั่งฯและมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สวัสดีปีใหม่ 2566 มอบของขวัญปีใหม่ ด้วยกระเช้าสินค้าประมง จากกลุ่มแปรรูปสัตว์...  123   ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 16 ธันวาคม 2565    100  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 18 ธันวาคม 2565    74  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565...  68  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565   64  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565...  63  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565...  60  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 17 ธันวาคม 2565    59  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 4 ธันวาคม 2565   55  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 5 ธันวาคม 2565   54


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

     77/5 หมู่ที่ 9 ถนนมะขามชุม - นาเคียน ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000    nakhonsifish@gmail.com   075356150   075356150   แฟนเพจ