โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าประมงโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมด้านมาตรฐานฟาร์มจีเอพี เพื่อยกระดับคุณภาพเกรดพรีเมี่ยม

 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช


โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าประมงโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมด้านมาตรฐานฟาร์มจีเอพี เพื่อยกระดับคุณภาพเกรดพรีเมี่ยม 

กิจกรรม


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายพรศักดิ์ ศักดิ์ธานี ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม"โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าประมงโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมด้านมาตรฐานฟาร์มจีเอพี เพื่อยกระดับคุณภาพเกรดพรีเมี่ยม" งบพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องดอกบัว โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการโดยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ,สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ฯและศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล จากอำเภอหัวไทร,อำเภอเชียรใหญ่,อำเภอปากพนังและอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 37 ราย เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบปัญหาประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาราคาปลานิลตกต่ำด้วยการทำตลาดออฟไลน์และตลาดออนไลน์ รวมถึงการหาแนวทางลดต้นทุนด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม" IoT Monitoring System for Aquaculture",การผลิตโดยระบบมาตรฐานจีเอพี,ระบบมาตรฐานอินทรีย์แบบPGS โดยมีกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงเป็นผู้ประสานงาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 16 ธันวาคม 2565    98   ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง...  74  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 18 ธันวาคม 2565    72  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565   62  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565...  61  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565...  59  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 17 ธันวาคม 2565    58  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565...  57  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 14 ธันวาคม 2565   52  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565...  51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

     77/5 หมู่ที่ 9 ถนนมะขามชุม - นาเคียน ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000    nakhonsifish@gmail.com   075356150   075356150   แฟนเพจ