สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชุนประมงท้องถิ่น และการจัดตั้งธนาคารปูม้า และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเครื่องมือประมงที่ห้ามใช้ในเขตทะเลชายฝั่งและเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายให้กับชาวประมงพื้นที่ ม.6 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช


สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชุนประมงท้องถิ่น และการจัดตั้งธนาคารปูม้า และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเครื่องมือประมงที่ห้ามใช้ในเขตทะเลชายฝั่งและเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายให้กับชาวประมงพื้นที่ ม.6 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 

กิจกรรม


วันที่วันที่4 ก.ย.62 นายเอกมัย มาลา ประมงอำเภอปากพนัง พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยบริหารจัดการประมงทะเลปากพนัง ประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชุนประมงท้องถิ่น และการจัดตั้งธนาคารปูม้า และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเครื่องมือประมงที่ห้ามใช้ในเขตทะเลชายฝั่งและเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายให้กับชาวประมงพื้นที่ ม.6 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง ซึ่งชาวประมงในพื้นที่มีกิจกรรมการทำประมงชายฝั่ง และมีแนวคิดต้องการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งควบคู่ไปด้วย มีชาวประมงให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวน30 คน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สวัสดีปีใหม่ 2566 มอบของขวัญปีใหม่ ด้วยกระเช้าสินค้าประมง จากกลุ่มแปรรูปสัตว์...  123   ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 16 ธันวาคม 2565    100  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 18 ธันวาคม 2565    73  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565...  67  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565   63  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565...  62  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565...  60  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 17 ธันวาคม 2565    59  ร่วมกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช   54  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 4 ธันวาคม 2565   54


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

     77/5 หมู่ที่ 9 ถนนมะขามชุม - นาเคียน ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000    nakhonsifish@gmail.com   075356150   075356150   แฟนเพจ