ออกตรวจแพรับซื้อสัตว์น้ำ ท่าเทียบเรือประมง และประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสัตว์น้ำโดยรู้ว่าได้มาโดยการกระทำความผิด

 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช


ออกตรวจแพรับซื้อสัตว์น้ำ ท่าเทียบเรือประมง และประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสัตว์น้ำโดยรู้ว่าได้มาโดยการกระทำความผิด 

กิจกรรม


วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2562 นายพรศักดิ์ ศักดิ์ธานี ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการ แจ้งเข้า-ออกเรือประมงปากพนัง ออกตรวจแพรับซื้อสัตว์น้ำ ท่าเทียบเรือประมง และประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสัตว์น้ำโดยรู้ว่าได้มาโดยการกระทำความผิด ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ในพื้นที่ตำบลปากนครและตำบลท่าไร่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการแพรับซื้อสัตว์น้ำเป็นอย่างดี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 16 ธันวาคม 2565    98   ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง...  74  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 18 ธันวาคม 2565    72  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565   62  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565...  61  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565...  59  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 17 ธันวาคม 2565    58  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565...  57  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 14 ธันวาคม 2565   52  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565...  51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

     77/5 หมู่ที่ 9 ถนนมะขามชุม - นาเคียน ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000    nakhonsifish@gmail.com   075356150   075356150   แฟนเพจ