จัดนิทรรศการด้านประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช


จัดนิทรรศการด้านประมง 

กิจกรรม


วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง( นายธีรพงศ์ ไกรนรา และนายมูฮามัดเคร์ แม็ง)ได้รับมอบหมายจากประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายพรศักดิ์ ศักดิ์ธานี) จัดนิทรรศการด้านประมง"ปลากัด..สัตว์น้ำประจำชาติไทย" ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต(ภาคใต้) ณ ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2562 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา)เป็นประธานในพิธี มีส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและศูนย์วิจัยข้าวทุกศูนย์ในภาคใต้ร่วมจัดนิทรรศการ,ในส่วนกรมประมงได้รับความร่วมมือจากชมรมสัตว์น้ำสวยงามเมืองลิกอร์นำปลากัดสวยงามมาจำหน่ายและให้ความรู้การเลี้ยงปลากัด ซึ่งได้รับความสนใจเข้าเยี่ยมชมจำนวนมาก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 16 ธันวาคม 2565    98   ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในค...  96  ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง...  74  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 18 ธันวาคม 2565    72  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565   62  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565...  61  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565...  59  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 17 ธันวาคม 2565    58  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565...  57  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 14 ธันวาคม 2565   52


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

     77/5 หมู่ที่ 9 ถนนมะขามชุม - นาเคียน ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000    nakhonsifish@gmail.com   075356150   075356150   แฟนเพจ