สำนักงานประมงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  Field  Day  ประจำปีงบประมาณ  2564

 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช


สำนักงานประมงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  Field  Day  ประจำปีงบประมาณ  2564 

บทความหน้าหลัก


วันพุธที่  14  กรกฎาคม  2564  สำนักงานประมงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  Field  Day  ประจำปีงบประมาณ  2564  ณ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  หมู่ที่  2  ตำบลทางพูน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช
   สำนักงานประมงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  ถ่ายทอดความรู้/บ่อสาธิตการเลี้ยงปลาในสวนปาล์มน้ำมัน  และการ
แปรรูปสัตว์น้ำ  แจกเอกสารเผยแพร่คำแนะนำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  และประชาสัมพันธ์มาตรการห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่  วางไข่  และเลี้ยงตัวอ่อน  ประจำปี  2564
  โดยมีนายสงวนพงศ์  พินสุวรรณ  นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  เป็นประธาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สวัสดีปีใหม่ 2566 มอบของขวัญปีใหม่ ด้วยกระเช้าสินค้าประมง จากกลุ่มแปรรูปสัตว์...  124   ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 16 ธันวาคม 2565    100  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565...  75  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 18 ธันวาคม 2565    74  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565   67  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 5 ธันวาคม 2565   66  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 4 ธันวาคม 2565   65  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565...  64  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565...  64  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 17 ธันวาคม 2565    60


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

     77/5 หมู่ที่ 9 ถนนมะขามชุม - นาเคียน ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000    nakhonsifish@gmail.com   075356150   075356150   แฟนเพจ