"งมกุ้ง" วิถีชีวิตที่กลับคืนมาของชาวบ้านแหลมตะลุมพุก แหล่งอาหาร แหล่งรายได้ยุคโควิด 19

 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช


"งมกุ้ง" วิถีชีวิตที่กลับคืนมาของชาวบ้านแหลมตะลุมพุก แหล่งอาหาร แหล่งรายได้ยุคโควิด 19 

บทความหน้าหลัก


"งมกุ้ง" วิถีชีวิตที่กลับคืนมาของชาวบ้านแหลมตะลุมพุก แหล่งอาหาร แหล่งรายได้ยุคโควิด 19 พื้นที่ประมงหน้าบ้าน รัฐควรจัดงบสนับสนุน ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
?วันที่ 20 มิถุนายน 2564 ชาวบ้านแหลมตะลุมพุก ได้งมกุ้งในพื้นที่อนุรักษ์ เขตบ้านปลา หรือพื้นประมงหน้าบ้าน ประมาณ 50 คน ได้กุ้งแชบ๊วย ขนาด 200 ตัว/กก. ประมาณคนละ 10-15 กก.นำมาบริโภค และขาย ราคา กก.ละ 55 บาท เป็นแหล่งอาหาร เป็นรายได้ยังชีพ ในยุค โควิด 19  
    #ตำบลแหลมตะลุมพุก เป็นหนึ่งในหลายๆพื้นที่ที่มีปัญหาการลักลอบใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ประเภท อวนลาก อวนรุน คราดหอย และลอบพับได้หรือไอ้โง่ ส่งผลให้สัตว์น้ำลดจำนวนลง จนถึงสภาวะที่กล่าวกันว่า ทะเลร้าง มีความขัดแย้งระหว่างชาวประมงที่ใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายกับชาวประมงที่ใช้เครื่องมือประมงถูกกฎหมายสูงมากพื้นที่หนึ่ง 
     #ต่อมาในปี 2561 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีโครงการแก้ไขปัญหาชาวประมงแบบบูรณาการ (ปากพนังโมเดล) โดยการสนับสนุนงบประมาณของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา) และ ศปมผ. โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหา ให้ผู้ใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายปรับเปลี่ยนการใช้เครื่องมือ และตรวจจับกุมผู้กระทำผิดลักลอบใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง และต่อมาได้รับงบอุดหนุนสร้างซั้งไม้ไผ่ หรือกระโจมบ้านปลา ในพื้นที่ประมาณ 100 ไร่ ให้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ พื้นที่ประมงหน้าบ้าน หรือพื้นที่อนุรักษ์ มีอาสาสมัคร ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง) โดยการนำของกำนันตำบลแหลมตะลุมพุก (นายประยุทธ ฐานะวัฒนา) พลิกฟื้นทะเลร้าง มาอุดมสมบูรณ์ กุ้ง หอย ปู ปลา กลับฟื้นมาในเวลาอันรวดเร็ว สร้างแหล่งอาหาร แหล่งรายได้ รองรับวิกฤต โควิด 19 
   #รัฐควรสนับสนุน ขยายผลโครงการ ขยายผลสู่ชมชนประมงชายฝั่งทะเลอื่นๆ เพื่อพลิกฟื้นทรัพยากรสู่ชุมชน ได้เห็นผลภายในสี่เดื่อน 
    #...ถ้าหากว่าคุณสงสัยขอเชิญไปดูอยู่บ้านกำนัน..
    # นายพรศักดิ์ ศักดิ์ธานี ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช..รายงาน. 
    #รูปถ่ายโดย นายสุรชัย ชาวประมงตำบลแหลมตะลุกพุก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 16 ธันวาคม 2565    99   ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 18 ธันวาคม 2565    72  สวัสดีปีใหม่ 2566 มอบของขวัญปีใหม่ ด้วยกระเช้าสินค้าประมง จากกลุ่มแปรรูปสัตว์...  65  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565   63  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565...  62  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565...  59  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565...  58  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 17 ธันวาคม 2565    58  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 14 ธันวาคม 2565   53  ร่วมกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช   53


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

     77/5 หมู่ที่ 9 ถนนมะขามชุม - นาเคียน ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000    nakhonsifish@gmail.com   075356150   075356150   แฟนเพจ