กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวัคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม


กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวัคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวัคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565..คลิก

         วันที่ 23 ตุลาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม นำโดยนางสาวเนตรดาว วิเศษโส รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นางสาวบัวแก้ว ทองมี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ร่วมกับข้าราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์และบำรุงรักษาต้นไม้ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ITA ปี 2566 ITA ปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 116  ผู้เลี้ยงกุ้งทะเลที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ผู้เลี้ยงกุ้งทะเลที่มีรายชื่อต่อไปนี้  จำนวนผู้อ่าน 54 กิจกรรมและโครงการจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ 300 ไร่ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน   กิจกรรมและโครงการจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ 300 ไร่ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน   จำนวนผู้อ่าน 53 ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับประเทศ สาขาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับประเทศ ... จำนวนผู้อ่าน 52 ตรวจติดตามเกษตรกรในโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น และสนับสนุนจุลินทรีย์ ปม.1  ตรวจติดตามเกษตรกรในโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีการตรวจวัด... จำนวนผู้อ่าน 42 ประกาศ เจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานของกรมประมง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ประกาศ เจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานของกรมประมง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนั... จำนวนผู้อ่าน 39 ลงพื้นที่ส่งมอบปัจจัยการผลิตในโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 7 ราย อยู่ในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล 5 ราย และอำเภอกำแพงแสน 2 ราย  ลงพื้นที่ส่งมอบปัจจัยการผลิตในโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่... จำนวนผู้อ่าน 36 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดนครปฐม (FC)  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดนครปฐม (FC)   จำนวนผู้อ่าน 34 ลงพื้นที่สำรวจแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อวางแผนและจัดสรรพื้นที่แปลงเรียนรู้ ขนาดประมาณ 300 ไร่ บริเวณภายในโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน ในที่ประชุมได้ปรึกษาและระดมความคิดเห็นให้จัดแปลงเกษตรสาธิต ลงพื้นที่สำรวจแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน จังหวัดนครป... จำนวนผู้อ่าน 30 กิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วัดพุทธธรรมรังษี ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  กิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สย... จำนวนผู้อ่าน 28


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

  รายละเอียด สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000  email  fpo-nakhonpatom@dof.in.th  โทรศัพท์ 034-340034-35  FAX 034-340036  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6