กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง ในวโรกาส พระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม


กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง ในวโรกาส พระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565           วันที่ 11 สิงหาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณท่าน้ำวัดหนองดินแดง ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี และมีพระครูหริภูมิรักษ์ เจ้าคณะตำบลสวนป่าน เจ้าอาวาสวัดหนองดินแดง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนผู้นำท้องถิ่น นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากมัจฉาทองฟาร์ม เป็นพันธุ์ปลาบึก 99 ตัว พันธุ์ปลาตะเพียนขาว 300,000 ตัว และพันธุ์กุ้งก้ามกราม จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสุพรรณบุรี 300,000 ตัว รวมทั้งสิ้น 600,099 ตัว โดยปล่อยลงสู่คลองหน้าวัดหนองดินแดง และมอบให้กับผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ นำไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับแม่ดีเด่น ประจำปี 2565 ของตำบลหนองดินแดง

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี (2566-2570) และจัดทำแผนปฏ...  102   ประกาศกรมประมง    80  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกปลานิล   65  พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะงาน    57  กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมช...  45  Live รายการบอกข่าว เล่าเรื่อง เมืองนครปฐม 15 พ.ย. 65   45  กิจกรรมและโครงการจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ 300 ไร่ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน    40  พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2565   39  ผู้เลี้ยงกุ้งทะเลที่มีรายชื่อต่อไปนี้   37  ตรวจติดตามเกษตรกรในโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีการตรวจวัด...  37


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000    fpo-nakhonpatom@dof.in.th   034-340034-35   034-340036   แฟนเพจ