พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562

 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-09-09  |   ข่าววันที่: 2019-09-09 |  อ่าน: 75 ครั้ง
 

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 กำหนดให้วันที่ 21 กันยายน ของทุกปีเป็นวันประมงแห่งชาติ  เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ  และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ  ให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างเพียงพอและมีความยั่งยืน   โดยจัดให้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทั่วประเทศ และขอความร่วมมือจากประชาชน  งดจับสัตว์น้ำทุกชนิด ในวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี

จังหวัดกาญจนบุรี ได้กำหนดจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ 9  กันยายน 2562 ณ หนองสำรอง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยความร่วมมือระหว่างจังหวัดกาญจนบุรี, อำเภอท่าม่วง, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่, ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์น้ำจืดเขต 10 (กาญจนบุรี) ชาวตำบลบ้านใหม่ และสำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. (75)  ความเป็นมา.. (71) ให้คำแนะนำเกษตรกร.. (60) ประกาศเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกี่ยวกับการป้องกันและปฏิบัติในช่วงอุทกภัยเนื่องจากพายุดีเปรสชั่น (ด้านประมง).. (56) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (56) หน้าที่รับผิดชอบ.. (49) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่12/2562.. (43) จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เพื่อถวายพระราชกุศลรัชกาลที่ 4.. (37) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่11/2562.. (26) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 10/2562.. (25) ประกาศเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้้ยงสัตว์น้่ำเกี่ยวกับการป้องกันและการปฏิบัติในช่วงฤดูหนาว.. (21)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี 219 หมู่ 12  ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000