พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562

 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 

 เผยเเพร่: 2019-09-09  |   ข่าววันที่: 2019-09-09 |  อ่าน: 594 ครั้ง
 

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 กำหนดให้วันที่ 21 กันยายน ของทุกปีเป็นวันประมงแห่งชาติ  เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ  และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ  ให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างเพียงพอและมีความยั่งยืน   โดยจัดให้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทั่วประเทศ และขอความร่วมมือจากประชาชน  งดจับสัตว์น้ำทุกชนิด ในวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี

จังหวัดกาญจนบุรี ได้กำหนดจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ 9  กันยายน 2562 ณ หนองสำรอง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยความร่วมมือระหว่างจังหวัดกาญจนบุรี, อำเภอท่าม่วง, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่, ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์น้ำจืดเขต 10 (กาญจนบุรี) ชาวตำบลบ้านใหม่ และสำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

 Tags

  •  บทความ

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

     219 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000