พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562

 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-09-09  |   ข่าววันที่: 2019-09-09 |  อ่าน: 111 ครั้ง
 

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 กำหนดให้วันที่ 21 กันยายน ของทุกปีเป็นวันประมงแห่งชาติ  เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ  และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ  ให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างเพียงพอและมีความยั่งยืน   โดยจัดให้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทั่วประเทศ และขอความร่วมมือจากประชาชน  งดจับสัตว์น้ำทุกชนิด ในวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี

จังหวัดกาญจนบุรี ได้กำหนดจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ 9  กันยายน 2562 ณ หนองสำรอง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยความร่วมมือระหว่างจังหวัดกาญจนบุรี, อำเภอท่าม่วง, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่, ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์น้ำจืดเขต 10 (กาญจนบุรี) ชาวตำบลบ้านใหม่ และสำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี


 Tags

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ให้คำแนะนำเกษตรกร.. (143)  ความเป็นมา.. (125) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. (111) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (88) หน้าที่รับผิดชอบ.. (83) จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เพื่อถวายพระราชกุศลรัชกาลที่ 4.. (82) ประกาศเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกี่ยวกับการป้องกันและปฏิบัติในช่วงอุทกภัยเนื่องจากพายุดีเปรสชั่น (ด้านประมง).. (73) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่12/2562.. (70) ประกาศเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้้ยงสัตว์น้่ำเกี่ยวกับการป้องกันและการปฏิบัติในช่วงฤดูหนาว.. (58) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 10/2562.. (41) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่11/2562.. (40) จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมพัฒนาคลองสาธารณะ ในการทำความสะอาดปรับปรุงบริเวณโดยรอบ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562.. (37) การดำเนินงานขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง.. (30) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน).. (22) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่2/2563.. (18) สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอด่านมะขามเตี้ย.. (17) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2563.. (16) จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.. (14) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตาม พระราชดำริฯ.. (14) ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน.. (9)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี 219 หมู่ 12  ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000