โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านประมง (แปลงใหญ่ปลาทับทิมกระชังแม่น้ำเมืองกาญจนบุรี)

 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี


โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านประมง (แปลงใหญ่ปลาทับทิมกระชังแม่น้ำเมืองกาญจนบุรี) 

ประชาสัมพันธ์


วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565

นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านประมง (แปลงใหญ่ปลาทับทิมกระชังแม่น้ำเมืองกาญจนบุรี) หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ ประมงจังหวัดกาญจนบุรี รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน พร้อมเสนอผลการถอดบทเรียนกลุ่มแปลงใหญ่ โดยมีนายจตุพร ชื่นพล ประธานกลุ่ม และนายอานนท์ ภวะวิจารณ์ ผู้จัดการแปลง นำเยี่ยมชมกิจกรรมภายในฟาร์ม พร้อมนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมตามนโยบายของทางภาครัฐ และแผนพัฒนาศักยภาพของของกลุ่ม พร้อมปัญหาและอุปสรรค การดำเนินงาน โดยมีนายจิระพงศ์ ศิริวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สรุปแนวทางในการจัดทําแผนและแนวทางในการพัฒนากลุ่ม เพื่อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตปลาทับทิมกระชังแบบครบวงจร เข้าแผนพัฒนาจังหวัดต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ด้านการประม...  107   พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุท...  105  จังหวัดกาญจนบุรี ประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ...  87  ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง  ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงทุกประเ...  82  ประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกี่ยวกับการป้องกันและปฏิบัติ ในช่วงฤ...  80  องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดกาญจนบุ...  79  การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำผ่านระบบ APD เพื่อมุ่งเพิ่มผลผลิตกุ้งทะเล จั...  74  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(Fisheries Co-ordinator : FC) ประช...  72  โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร จังหวัดกาญจนบุรี   64  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 5 ป...  63


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

     219 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000    fpo-kanchanaburi@dof.in.th   034564302   034564302