พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี


พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 

ประชาสัมพันธ์


สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ เขื่อนวชิราลงกรณ จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ในอำเภอทองผาภูมิ

             โดยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทั้งสิ้น 402,871 ตัว เป็นปลาบึกปลายี่สกเทศ ปลาตะเพียน ปลาโพรงและพันธุ์ปลาอื่นๆ  ซึ่งนอกจากจะปล่อยลงอ่างเก็บน้ำ เขื่อนวชิราลงกรณแล้ว ยังได้มอบให้ตัวแทน นำไปปล่อยในพื้นที่ในแต่ละชุมชน เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ด้านการประม...  107   พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุท...  105  จังหวัดกาญจนบุรี ประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ...  87  ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง  ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงทุกประเ...  82  ประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกี่ยวกับการป้องกันและปฏิบัติ ในช่วงฤ...  80  องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดกาญจนบุ...  79  การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำผ่านระบบ APD เพื่อมุ่งเพิ่มผลผลิตกุ้งทะเล จั...  74  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(Fisheries Co-ordinator : FC) ประช...  72  โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร จังหวัดกาญจนบุรี   64  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 5 ป...  63


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

     219 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000    fpo-kanchanaburi@dof.in.th   034564302   034564302