การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(Fisheries Co-ordinator : FC) ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Vidio Conference ผ่าน LINE)

 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี


การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(Fisheries Co-ordinator : FC) ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Vidio Conference ผ่าน LINE) 

ประชาสัมพันธ์


วันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.
 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี
 โดยนายวรรณนัฑ  หิรัญชุฬหะ ประมงจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(Fisheries Co-ordinator : FC) ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Vidio Conference ผ่าน LINE) เรื่อง โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ และอำเภอสังขละบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยคัดเลือกองค์กรประมงชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง FC เรียบร้อยแล้ว จำนวน  3 องค์กร ดังนี้ 1.กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังการประมง
บ้านวังกะ 2.กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังการประมงห้วยกะเต็งเจ็ง 3.กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังการประมงเขื่อนศรีนครินทร์บ้านเจาะเหลาะ พร้อมกันนี้ได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมงในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ และอำเภอสังขละบุรี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ขอเชิญชวนซื้อ กุ้งก้ามกราม ปลาทับทิม และผลิตภัณฑ์ แปรรูป จากเกษตรกรผู้เลี้ยงแปลง...  224   จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การพัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตร...  219  กิจกรรมจิตอาสาทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและลดปัญหาหมอกควัน   189  เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถ...  168  เปิดบัญชี ซื้อ-ขาย สัตว์น้ำ Online ง่ายๆได้ที่ร้าน Fisheries Shop   140  ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Shop   133  ประชุมจัดทำแผนพัฒนารายแปลง (แปลงปี 2564) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สั...  116  การปฏิบัติงานด้านประมง พื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์   103  ติดตามเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ในพื้นที่ ตำบลรางหวาย  และตำบลดอนตาเพชร อำเภอ...  90  ประชุม สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนมกราคม 2565   81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

     219 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000    fpo-kanchanaburi@dof.in.th   034564302   034564302