ร่วมจัดประชุมชี้คณะทำงานบูรณาการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่  ด้านการตลาด เพื่อหารือแนวทางการตลาด

 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี


ร่วมจัดประชุมชี้คณะทำงานบูรณาการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่  ด้านการตลาด เพื่อหารือแนวทางการตลาด 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 15 ธันวาคม 2564 
นายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ ประมงจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายจิระพงศ์ ศิริวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นางสาวณัฐวรรณ สุขสม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวฐานภา ปลาทิพย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมจัดประชุมชี้คณะทำงานบูรณาการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่  ด้านการตลาด เพื่อหารือแนวทางการตลาด โดยมีนายกิตติศัพท์ เลิศหาญ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี และเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ ได้แก่ นายธวัช อยู่โต นางสาวสุวัณนิสา พรหมชนะ นางสวง ท้าวสุวรรณ์ และนายสมโภชน์ พรหมชนะ เข้าร่วมวางแผนการตลาด และต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร จากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรงอย่างมีมาตรฐาน ในเบื้องต้นได้ประสานกับทางสถานีบริการน้ำมันปิโตรเลียม แก้วมณีกาญจน์ ด้านสถานที่เพื่อทำการตลาดดังกล่าว ที่จะจัดขึ้นช่วงเทศกาลปีใหม่ ในวันที่ 29 ธ.ค. 2564 - 2 ม.ค. 2564 โดยมีสินค้าดังนี้ กุ้งสด กุ้งเผา กุ้งอบซอส กุ้งแปรรูปอื่นๆ น้ำซอสปรุงรส ปลาทับทิบสด ปลาทัมทิบแปรรูป ฯลฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ขอเชิญชวนซื้อ กุ้งก้ามกราม ปลาทับทิม และผลิตภัณฑ์ แปรรูป จากเกษตรกรผู้เลี้ยงแปลง...  224   จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การพัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตร...  218  กิจกรรมจิตอาสาทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและลดปัญหาหมอกควัน   189  เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถ...  168  เปิดบัญชี ซื้อ-ขาย สัตว์น้ำ Online ง่ายๆได้ที่ร้าน Fisheries Shop   140  ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Shop   133  ประชุมจัดทำแผนพัฒนารายแปลง (แปลงปี 2564) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สั...  116  การปฏิบัติงานด้านประมง พื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์   103  ติดตามเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ในพื้นที่ ตำบลรางหวาย  และตำบลดอนตาเพชร อำเภอ...  90  ประชุม สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนมกราคม 2565   81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

     219 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000    fpo-kanchanaburi@dof.in.th   034564302   034564302