งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-03-23  |   ข่าววันที่: 2021-03-23 |  อ่าน: 44 ครั้ง
 

23 มีนาคม 2564
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมบูรณาการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Da y) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรได้เรียนรู้องค์ความรู้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่ความเหมาะสมกับพื้นที่พร้อมทั้งให้หน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใต้บริการวิชาการด้านการเกษตรและงานตามการกิจของกระทรวงฯ โดยนายมนตรี เชื้อใจ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต (Field day) หัวหน้าส่วนราชการ/ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเข้าร่วม  ทั้งนี้ สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรีได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ประกอบด้วย 1.การเลี้ยงปลานิลในบ่อซีเมนต์  2.การแปรรูปสัตว์น้ำปลาส้มปลาทับทิม


 Tags

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ให้คำแนะนำเกษตรกร.. (1,260)  'ฤดูน้ำแดง' ห้ามจับปลาน้ำจืดวางไข่.. (1,116) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day).. (833) จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เพื่อถวายพระราชกุศลรัชกาลที่ 4.. (804) ความเป็นมา.. (614) ตลาดสัตว์น้ำปลอดภัย ถึงมือผู้บริโภค สนับสนุนเกษตรกร.. (469) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. (466) หน้าที่รับผิดชอบ.. (433) รับแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (395) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (367) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี.. (351) ประมงเมืองกาญจน์.. (335) โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร จังหวัดกาญจนบุรี.. (329) แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563.. (319) ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับอำเภอ (OT).. (301) ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน ปี 2563.. (297) ประกาศเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้้ยงสัตว์น้่ำเกี่ยวกับการป้องกันและการปฏิบัติในช่วงฤดูหนาว.. (289) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓.. (285) ประกาศเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกี่ยวกับการป้องกันและปฏิบัติในช่วงอุทกภัยเนื่องจากพายุดีเปรสชั่น (ด้านประมง).. (281) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่12/2562.. (266)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

     219 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000