ประชุมให้ความรู้แก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2566

 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์


ประชุมให้ความรู้แก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2566 ประชุมให้ความรู้แก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2566..คลิก

      วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565 ว่าที่ร้อยตรี ชัยรัตน์ พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายบุญส่ง พานชัยภูมิ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย นางนธี จันทร์ดำ ประมงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และ เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์, สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์ ดำเนินการจัดประชุมให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กิจกรรมการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน, การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์, การจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจการเกษตร, การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ, และการจัดทำบัญชีลดต้นทุน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับเกษตรกรผู้มีรายชื่อที่ได้อนุมัติเป็นผู้ครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  (คทช.) “ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ” ในพื้นที่ตำบลตะเบาะ, ตำบลน้ำร้อน และตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 30 ราย เพื่อเพิ่มความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่ และใช้บริโภคในครัวเรือนทำให้เกษตรกรมีรายได้จากการเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น ณ อาคาร SML  หมู่ที่ 4 ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • รับแจ้งการครอบครองสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์น้ำ  ตามบัญชีท้ายอนุสัญญา CITES (ตามบัญชีหมายเลข 2 เพิ่มเติม)  จำนวน 18 รายการ  รับแจ้งการครอบครองสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์น้ำ  ตามบัญชีท้... จำนวนผู้อ่าน 445  ขายทอดตลาดเครื่องมือประมงของกลาง ขายทอดตลาดเครื่องมือประมงของกลาง  จำนวนผู้อ่าน 231 จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง ภายใต้ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ 2566  จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง ภายใต้ โครงการศูนย... จำนวนผู้อ่าน 209 ประชุมให้ความรู้แก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2566  ประชุมให้ความรู้แก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน... จำนวนผู้อ่าน 115 ร่วมลงนามถวายพระพร ร่วมลงนามถวายพระพร  จำนวนผู้อ่าน 94 การทำการประมง ในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน(ฤดูน้ำแดง) ในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2566 การทำการประมง ในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน(ฤดูน้ำแดง) ในพื้นที่... จำนวนผู้อ่าน 93 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร สาขาประมง ปี 2565 และแนวโน้ม ปี 2566 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร สาขาประมง ปี 2565 และแนวโน้ม ปี 2566 ของจังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวนผู้อ่าน 77 ประจำปี 2566 ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 72 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 45 พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล เสด็จเป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถและเททองหล่อพระประธาน วัดหนองบัว พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล เสด็จเป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในพิธีวางศิลาฤกษ์... จำนวนผู้อ่าน 44


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์

    รายละเอียด 335 หมู่ที่ 5 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000  email  fpo_phetchabun@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 056-721477  FAX 056-722454  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6