ขายทอดตลาดเครื่องมือประมงของกลาง

 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์


ขายทอดตลาดเครื่องมือประมงของกลาง ขายทอดตลาดเครื่องมือประมงของกลาง..คลิก

      จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์  มีความประสงค์ขายทอดตลาดเครื่องมือประมงของกลาง  จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เบ็ดฝรั่งพร้อมรอก จำนวน 24 คัน และเบ็ดฝรั่งไม่มีรอก จำนวน 12 คัน  รวมทั้งสิ้น 36 คัน โดยกำหนดทำการประมูลขายทอดตลาด  ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ หากท่านใดสนใจเข้ารับการประมูลได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว    (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

--------------------------
***  สอบถามข้อมูลการขายทอดเครื่องมือประมงของกลาง ได้จากช่องทาง ดังนี้
1. กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 056-721 477 ต่อ 13
2. นางสาวมุกมณี มุสิกรัตน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง หมายเลขโทรศัพท์ 06-61653919 และ 06-4930-8345

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • รับแจ้งการครอบครองสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์น้ำ  ตามบัญชีท้ายอนุสัญญา CITES (ตามบัญชีหมายเลข 2 เพิ่มเติม)  จำนวน 18 รายการ  รับแจ้งการครอบครองสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์น้ำ  ตามบัญชีท้... จำนวนผู้อ่าน 445  ขายทอดตลาดเครื่องมือประมงของกลาง ขายทอดตลาดเครื่องมือประมงของกลาง  จำนวนผู้อ่าน 232 จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง ภายใต้ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ 2566  จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง ภายใต้ โครงการศูนย... จำนวนผู้อ่าน 209 ประชุมให้ความรู้แก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2566  ประชุมให้ความรู้แก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน... จำนวนผู้อ่าน 115 ร่วมลงนามถวายพระพร ร่วมลงนามถวายพระพร  จำนวนผู้อ่าน 94 การทำการประมง ในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน(ฤดูน้ำแดง) ในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2566 การทำการประมง ในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน(ฤดูน้ำแดง) ในพื้นที่... จำนวนผู้อ่าน 93 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร สาขาประมง ปี 2565 และแนวโน้ม ปี 2566 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร สาขาประมง ปี 2565 และแนวโน้ม ปี 2566 ของจังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวนผู้อ่าน 77 ประจำปี 2566 ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 72 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 45 พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล เสด็จเป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถและเททองหล่อพระประธาน วัดหนองบัว พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล เสด็จเป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในพิธีวางศิลาฤกษ์... จำนวนผู้อ่าน 44


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์

    รายละเอียด 335 หมู่ที่ 5 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000  email  fpo_phetchabun@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 056-721477  FAX 056-722454  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6