ปลาดัดแปลงพันธุกรรม GMOs

 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร


ปลาดัดแปลงพันธุกรรม GMOs              ปลาดัดแปลงพันธุกรรม GMOs ห้ามเพาะเลี้ยง ห้ามปล่อยสัตว์น้ำดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ผู้ใดฝ่าฝืนจำคุกสูงสุด 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ใดมีไว้ในครอบครองกรุณาส่งมอบให้กรมประมง ภายในวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2565 ในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตรแจ้งมอบได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

   เลขที่ 289/3 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์. 0-5661-1126 โทรสาร. 0-5661-3367    rfmphichit@hotmail.com   0-5661-1126   0-5661-3367   แฟนเพจ