พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร


พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 

ข่าวกิจกรรม


            วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 นายพงษ์พันธ์ สุนทรวิภาต ประมงจังหวัดพิจิตร  ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร  อำเภอโพธิ์ประทับช้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ท่าโพ ร่วมกันจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้  เนื่องในโอกาส มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณหนองตาเพชร หมู่ที่ 9 ตำบลไผ่ท่าโพ  อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร  โดยนายไพบูลย์  ณะบุตรจอม  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มอบหมายนายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย ประมงจังหวัดพิจิตร  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมปล่อยสัตว์น้ำ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ  และถวายเป็นพระราชกุศล  รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำ ในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ รวมจำนวน 300,000 ตัว  ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร ประกอบด้วยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ปลายี่สก และร่วมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

   เลขที่ 289/3 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์. 0-5661-1126 โทรสาร. 0-5661-3367    rfmphichit@hotmail.com   0-5661-1126   0-5661-3367   แฟนเพจ