การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2566

 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร


การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2566             กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นสมควรยกย่องและเชิดชูเกียรติ แก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรในสาขาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้มีคุณความดี มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์สมควรเป็นปราชญ์เกษตร ของแผ่นดิน ให้ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการและสนับสนุนให้มี การถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถสู่สังคม ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ๔ สาขา 

                1.สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญา และมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย (แบบบันทึกข้อมูล

              2.สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (แบบบันทึกข้อมูล

              3.สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น (แบบบันทึกข้อมูล

              4.สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย (แบบบันทึกข้อมูล

สามารถยื่นแบบได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ณ ท้องที่ที่บุคคลนั้นมีภูมิลำเนาอยู่ ภายในเดือน สิงหาคม 2565

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กรมประมง Live สด จัดพิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen พร้อมกับสำนักงานประม...  212   แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังสัตว์น้ำและโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565   178  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2565    176  การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2566   157  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้า...  146  Fisherman shop @Phichit พบกับ จำหน่าย สินค้า ผลิตภัณฑ์ จากเกษตรกรประมง จังหวัดพิ...  131  ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน (ฤดูน้ำแดง) ปี 2565   122  ขอเชิญ นักเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพระบายสี หัว...  111  การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์   89  ร้านค้า Fisherman Shop @ Phichit ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าแปรรูป ภายในงานวันสถาปน...  55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

       เลขที่ 289/3 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์. 0-5661-1126 โทรสาร. 0-5661-3367    rfmphichit@hotmail.com   0-5661-1126   0-5661-3367   แฟนเพจ