กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร


กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2565 

ข่าวกิจกรรม


   วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 นางสาวธัญยธรณ์ พรหมประเสริฐ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2565 และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ “1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน” การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการร่วมบูรณาการหน่วยงานราชการของจังหวัดพิจิตร และประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบทบาทและหน้าที่ของราชการในการเป็นผู้ให้บริการ เสียสละและอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม อีกทั้งเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร และสร้างความตระหนักรู้แก่ชุมชนประชาชนในพื้นที่ให้เห็นค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำจืด และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู คืนความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยในวันนี้ ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร เป็นพันธุ์ปลาตะเพียน จำนวน 100,000 ตัว โดยนายไพบูลย์  ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม ปลัดจังหวัด เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2565 ณ วัดเขื่อนนครเขต หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร     

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2566   266   พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้า...  238  Fisherman shop @Phichit พบกับ จำหน่าย สินค้า ผลิตภัณฑ์ จากเกษตรกรประมง จังหวัดพิ...  230  การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์   179  Fisherman shop @Phichit จำหน่าย สินค้า   138  ร้านค้า Fisherman Shop @ Phichit ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าแปรรูป ภายในงานวันสถาปน...  131  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉล...  125  ปลาดัดแปลงพันธุกรรม GMOs   106  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลวันเฉลิ...  70  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 กันยายน ประจำปีพุทธศักราช 256...  55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

       เลขที่ 289/3 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์. 0-5661-1126 โทรสาร. 0-5661-3367    rfmphichit@hotmail.com   0-5661-1126   0-5661-3367   แฟนเพจ