โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดสุโขทัย

 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดสุโขทัย 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2016-12-07  |   ข่าววันที่: 2017-10-10 |  อ่าน: 191 ครั้ง
 

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดสุโขทัย 

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560                                                                                                                                                                                


  •  Hit 20 อันดับ
  • สัตว์น้ำประจำจังหวัดสุโขทัย.. (914)  อบรมประมงอาสา ประจำปีงบประมาณ 2561.. (898) วิสัยทัศน์ - พันธกิจ.. (446) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย.. (439) กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง มาให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ และมาดูงาน ในด้านการประมง.. (400) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.. (352) ร่วมบรรพชาอุปสมบท นายยศธร ชาลีวัลย์ ประมงอำเภอศรีสัชนาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล.. (334) ประมงจังหวัดสุโขทัย เข้าตรวจเยี่ยม บริษัท ศรีสัชนาลัย ไพธัน ฟาร์ม จำกัด.. (302) อบรมเกษตรกร หลักสูตร " การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี " .. (218) โครงการฝายยางคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย.. (214) ประมงอำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีสัชนาลัย.. (209) เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย สำรวจจับพิกัดที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ปีงบประมาณ 2562.. (203) ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ.. (200) โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดสุโขทัย.. (191) กฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมง.. (179) ประมงจังหวัดสุโขทัย.. (165) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 2.. (154) ประมงอำเภอศรีนครประชุมชี้แจงเกษตรกร.. (154) สุโขทัย.. (146) เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2562.. (123)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

     สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย 181/2 หมู่ 12 (ในสวนหลวง ร.9) ถนนสิงหวัฒน์  ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  64220