จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566

 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย


จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566 วันที่ 18 มกราคม 2565 นายสมรรถชัย ทองคำชุม ประมงจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566 ด้วยการเป็นจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัยได้แก่เก็บกวาดขยะ รดน้ำต้นไม้ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บใบไม้ ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย ให้เกิดความสวยงาม และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการบริการประชาชน และสร้างความประทับใจแก่ผู้มาติดต่อราชการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA 2566   459   กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag? Day) ประจำปี 2565    156  วิสัยทัศน์กรมประมง ปี 2566-2570   118  เรื่องความสำคัญของการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงปลาหรือสัตว์น้ำ (ทบ.1)   72  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย   69  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/256...  57  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ...  42  ประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย   33  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2566   28  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้...  26


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

     181/2 หมู่ที่ 12 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64220    fpo_sukhothai@fisheries.go.th   0-5561-1220,0-5561-1556   0-5561-1220   แฟนเพจ