พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย


พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565 วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย โดยนายวิศิษฏ์ ลีละวิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดสุโขทัย นางปริญดา รัตนแดง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ แหล่งน้ำหนองหมื่นอินทร์ หมู่ที่ 4 บ้านดอนจันทร์ ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ ปลัดจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โดยมีนายอำเภอศรีสำโรง หัวหน้าส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งเป็นปลาตะเพียนขาวลงในแหล่งน้ำหนองหมื่นอินทร์ ตำบลไร่ จำนวน 135,000 ตัว พร้อมมอบพันธ์สัตว์น้ำอีกจำนวน 165,000 ตัว ให้กับผู้แทนตำบล นำไปปล่อยลงแหล่งน้ำอีก 6 แห่งในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และเป็นแหล่งอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA 2566   252   กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag? Day) ประจำปี 2565    102  วิสัยทัศน์กรมประมง ปี 2566-2570   102  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565   99  เรื่องความสำคัญของการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงปลาหรือสัตว์น้ำ (ทบ.1)   57  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย   25  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้...  19  ประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย   18  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/256...  15  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ...  11


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

     181/2 หมู่ที่ 12 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64220    fpo_sukhothai@fisheries.go.th   0-5561-1220,0-5561-1556   0-5561-1220   แฟนเพจ