การพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ประเภทอาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ ประจำปี 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย


การพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ประเภทอาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ ประจำปี 2565 วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย ร่วมต้อนรับนายประวิทย์ ขำร้าย ผู้ตรวจราชการกรมประมง พร้อมด้วยนางสาวเจนจิตต์ คงกำเนิด ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสัตว์น้ำ นางอรุณี รอดลอย ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำสวยงาม นางสาววิสาขา ปุณยกนก นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านประมง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ประเภทอาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ ประจำปี 2565 โดยมีว่าที่ร้อยตรีชูชาติ เป้กล้า ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอคีรีมาศ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม นายณัฐรัฐ พรเดชอนันต์ ประมงจังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงานถึงกระบวนการขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมงและบรรยายสรุปการดำเนินงาน นายวัชรพงษ์ ไทยแท้ บรรยายสรุปตามประเด็นการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ซึ่งกลุ่มดังกล่าวได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทน เขต 17 เพื่อเสนอชื่อเข้าพิจารณาคัดเลือกในระดับประเทศ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านประมง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เน...  141   ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 ที่เกี่ยวกับ...  133  เครื่องมือที่กำหนดห้ามใช้ทำการประมง ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558   109  การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี พ.ศ.2565   102  สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย   97  APPF30   90  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565   69  วิสัยทัศน์กรมประมง ปี 2566-2570   59  กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag? Day) ประจำปี 2565    45  เรื่องความสำคัญของการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงปลาหรือสัตว์น้ำ (ทบ.1)   29


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

     181/2 หมู่ที่ 12 นน.สิงหวัฒน์ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64220    fpo-sukhothai@dof.in.th   0-5561-1220,0-5561-1556   0-5561-1220   แฟนเพจ