ประวัติความเป็นมา  

          สำนักงานประมงจังหวัดตาก ได้เปิดทำการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2508 ณ ศาลากลางจังหวัดตาก ต่อมาเมื่อเดือน กรกฎาคม 2537 ได้ย้ายที่ทำการจากศาลากลางจังหวัดตากมาอยู่ตรงข้ามที่ทำการไปรณีย์จังหวัดตาก ณ บริเวณถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก เยื้องกับที่ว่าการอำเภอเมืองตาก

        โดยได้เปิดทำการในปี พ.ศ. 2508 โดยมีนายสุชาติ สัจจชลพันธ์ ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดตาก เป็นคนแรก และปัจจุบันมีนางสาวจิราพันธ์ ใจรักษ์ เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทนประมงจังหวัดตาก  

         โทร  : 0-5551-5616

         โทรสาร : 0-5551-1019

         E-mail address : takfisheries@gmail.com

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  “งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่...  199   ปฏิบัติงานโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในลำห้วยทีหม่อโกร บ้านเลตองคุ   175  “การประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง Fisheries Shop อ.บ้านตาก”    169  ประชุมสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด...  155  เตรียมการสำหรับผู้ที่เลี้ยงหรือมีไว้ครอบครอง "ปลาช่อนอเมซอน"   118  ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 2   116  ประชาสัมพันธ์ "ฤดูน้ำแดง" ปี 2565    115  ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก และอำเภ...  115  สำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเขตพื้นที่กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะ...  103  ตรวจสอบและติดตามร้านค้าปัจจัยการผลิตในพื้นที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก   98


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000    takfisheries@gmail.com   0-5551-5616   0-5551-1019   แฟนเพจ