ประมงจังหวัดน่าน ร่วมประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างหน่วยงานในสังกัดกรมประมง ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดน่าน


ประมงจังหวัดน่าน ร่วมประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างหน่วยงานในสังกัดกรมประมง ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางชยาพร เตียเจริญวงศ์ ประมงจังหวัดน่าน พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนข้าราชการ  พนักงานราชการ และลูกจ้างหน่วยงานในสังกัดกรมประมง ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565 ผ่านการประชุมทางไกลออนไลน์ Application Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดน่าน สำนักงานประมงจังหวัดน่าน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน อําเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมี นางชยาพร  เตียเจริญวงศ์ ประมงจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2...  524   เข้าร่วมให้ความคิดเห็นเรื่องการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งระดับสูงขึ้น สำหรับตำแหน่ง...  189  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยรับสมัครจากบุคคลทั่วไ...  185  ประมงจังหวัดน่าน ร่วมประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างหน่วยงาน...  182  ประชุมหารือเพื่อให้ความเห็นในการเตรียมการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตราการอนุ...  164  ประมงจังหวัดน่าน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพร และพิธ...  136  ประมงจังหวัดน่าน ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวิถีถิ่น สืบสานศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหว...  129  ร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ในกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อน้อมเก...  129  ประกาศรับสมัครงานบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด กองวิจัยและพัฒน...  126  หน่วยงานกรมประมงในพื้นที่จังหวัดน่าน จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้กิจกรรมจิต...  120


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดน่าน

     ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 2 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000    fpo-nan@dof.in.th   054716421   054716420   แฟนเพจ