ประมงจังหวัดน่าน พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และเจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง สาธิตการแปรรูปปลานิล

 สำนักงานประมงจังหวัดน่าน


ประมงจังหวัดน่าน พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และเจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง สาธิตการแปรรูปปลานิล 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. นางชยาพร  เตียเจริญวงศ์ ประมงจังหวัดน่าน พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และเจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง สาธิตการแปรรูปปลานิล เช่น ปลาแดดเดียวมะแขว่น ปลาแดดเดียว ปลาเส้นแดดเดียว ปลาเส้นปรุงรส และข้าวเกรียบปลา ณ โครงการแปลงใหญ่ปลานิลเวียงสา ตำบลแม่สา  อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2...  531   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยรับสมัครจากบุคคลทั่วไ...  192  เข้าร่วมให้ความคิดเห็นเรื่องการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งระดับสูงขึ้น สำหรับตำแหน่ง...  189  ประชุมหารือเพื่อให้ความเห็นในการเตรียมการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตราการอนุ...  165  ร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ในกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อน้อมเก...  141  ประกาศรับสมัครงานบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด กองวิจัยและพัฒน...  134  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนเมษายน 2565   118  ประกาศประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   116  เทปถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมร...  113  ประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างหน่วยงานในสังกัดกรมประมงครั้งท...  111


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดน่าน

     ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 2 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000    fpo-nan@dof.in.th   054716421   054716420   แฟนเพจ