ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้ ประมงอำเภอเวียงสา พร้อมด้วย กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง จัดประชุมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพการประมง ณ อาคารแปรรูปปลานิลแปลงใหญ่

 สำนักงานประมงจังหวัดน่าน


ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้ ประมงอำเภอเวียงสา พร้อมด้วย กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง จัดประชุมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพการประมง ณ อาคารแปรรูปปลานิลแปลงใหญ่ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565  นางชยาพร เตียเจริญวงศ์ ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายอดินันท์ บวชเหตุ ประมงอำเภอเวียงสา พร้อมด้วย กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง จัดประชุมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพการประมง ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ ปี 2565 โดยมีการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พร้อมกับมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร จำนวน 18 ราย ณ อาคารแปรรูปปลานิลแปลงใหญ่ หมู่ 3 ตำบล แม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2...  531   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยรับสมัครจากบุคคลทั่วไ...  192  เข้าร่วมให้ความคิดเห็นเรื่องการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งระดับสูงขึ้น สำหรับตำแหน่ง...  189  ประชุมหารือเพื่อให้ความเห็นในการเตรียมการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตราการอนุ...  165  ร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ในกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อน้อมเก...  141  ประกาศรับสมัครงานบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด กองวิจัยและพัฒน...  134  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนเมษายน 2565   118  ประกาศประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   116  เทปถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมร...  113  ประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างหน่วยงานในสังกัดกรมประมงครั้งท...  111


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดน่าน

     ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 2 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000    fpo-nan@dof.in.th   054716421   054716420   แฟนเพจ